SV REAL

Hlavními činnostmi naší splečnosti jsou:

  • Technický dozor investora
  • Inženýrská činnost
  • Realitní činnost
  • Znalecké odhady
  • Analýzy trhu
  • Studie proveditelnosti - feasibility study
  • Construction management
  • Cost management
  • Zateplování budov dle programu Zelená úsporám

Činnost technického dozoru investora nabízíme i drobným stavebníkům při výstavbě rodinných domků.

V rámci činnosti zateplování budov dle programu Zelená úsporám provádíme kompletní návrhy zateplení
budov včetně vypnění žádostí o dotace, výpočet tepelných ztrát objektů, dozor nad vlastním prováděním
a finální kontrolu kvality provedení snímkováním tepelnou kamerou.