Znalecké odhady

Provádíme znalecké odhady :
  • Tržní oceňování hodnoty nemovitostí 
  • Oceňování nemovitostí pro účely nucených dražeb
  • Oceňování nemovitostí pro účely dobrovolných dražeb
  • Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů
  • Oceňování nemovitostí pro získání hypotéčních úvěrů
  • Vypracování studií proveditelnosti a návratnosti projektů
  • Oceňování staveb a vypracování rozpočtů
odhady : tržní
              dle cenových předpisů
              pro účely dražeb
              soudně znalecké